Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i ...

Zapytanie nr 24302

Closing date:
Friday, September 30, 2011, 11:59 PM
Town/city:
wielkopolskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę:

I. Przedmiot zamówienia:
1. Wymiennik ciepła WP6-10 o pojemności 4000 litrów z wężownicą - 1 szt.
(szczegółowe informacje znajdują się w formularzu internetowym)

II. Warunki dostawy:
1. Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu faktury.
2. Termin dostawy: możliwie najszybszy, sugerowany 30.09.2011

III. Wymagania dotyczące materiałów:
1. Materiały muszą być fabrycznie nowe.
2. Do materiałów należy dołączyć atest materiałowy lub certyfikat jakości, zgodności itp.
3. Gwarancja na materiały objęte postępowaniem: minimum 12 miesięcy (lub producenta).

IV. Nie przyjmujemy ofert na zamienniki.
V. Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej do dnia 13.09.2011 do godz. 10:00
Złożenie oferty oznacza akceptację warunków postępowania wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

VI. Kary:
Dostawca oświadcza, że składając ofertę zobowiązuje się do zapłaty Odbiorcy kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy,
b) za zwłokę w dostawie - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.

VII. Inne:
1. W postępowaniu nie jest wymagany podpis elektroniczny.
2. Postępowanie nie jest objęte Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
3. Postępowanie nie jest postępowaniem w myśl ustawy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.)
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania,
- swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
- odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny,
- w przypadku wyboru oferty żądania od dostawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie na adres email kupca.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 9/30/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Zakup stacji wymienników Archival information

  Zapytanie nr 128170 z dnia 3/10/2014, ważne do 3/28/2014
  Witam, jestem zainteresowany zakupem stacji wymienników (do przyłączenia do sieci wysoko parametrowej) dla połowy domu 120 m2 z c.o.+c.w.u., zapotrzebowanie ciepła dla c.o. 15,4 kW, mam w...

 • Proszę o podanie oferty zawierającej cenę na ... Archival information

  Zapytanie nr 21935 z dnia 4/22/2011, ważne do 5/12/2011
  Proszę o podanie oferty zawierającej cenę na węzeł cieplny wymiennikowy o mocy 100KW.

 • Uprzejmie proszę o bardzo pilną ofertę na ... Archival information

  Zapytanie nr 20678 z dnia 3/18/2011, ważne do 4/7/2011
  Uprzejmie proszę o bardzo pilną ofertę na wymiennik ciepła: Dane do doboru: · Płytowy · Stal kwasoodporna AISI 316L · Strata ciśnienia po stronie pierwotnej (łącznie z zaworem...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost