Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej ...

Zapytanie nr 20674

Closing date:
Thursday, April 07, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

Opracowanie koncepcji i projektu technicznego oraz realizację zintegrowanego sterowania turbosprężarkami wraz z zabezpieczeniem przeciwpompażowym zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Warunki udziału w postępowaniu zakupowym:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 02.05.2011 do 30.11.2011.
2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1.
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy.
4. Cenę przedmiotu zamówienia należy podać w polskich złotych bez podatku VAT.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu umowy i zawrzeć je w cenie.
6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały na okres co najmniej 24 miesięcy od
terminu ich zakończenia.
7. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu umowy w celu prawidłowego
sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego i potwierdzić jej przeprowadzenie
zgodnie załącznikiem nr 2.
8. Oprócz podania ceny wymagane jest podanie następujących danych w ofercie:
- możliwe do realizacji w EC Nowa koncepcje rozwiązań zabezpieczeń przeciwpompażowych oraz koszty ich realizacji.
- czas reakcji zabezpieczenia na zakłócenie.
9. Oferent powinien załączyć do oferty skany wypełnionych oświadczeń, które zawarte są w załącznikach nr 2,3,4.
10.Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
11.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie niniejszego zapytania
w terminie do 5 dni roboczych od daty wyznaczonej na składanie ofert.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, zmiany terminu złożenia ofert, prowadzenia negocjacji cenowych
z wybranymi oferentami oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
15.W przypadku wjazdu na teren celem przeprowadzenia wizji lokalnej, Oferent proszony jest o telefoniczne uzgodnienie
swojej wizyty lub wysłanie e-maila i przekazanie
następujących danych:
- imię i nazwisko,
- nr dowodu osobistego,
- marka i nr rejestracyjny samochodu,
- cel wydania przepustki,
- data i godz. przyjazdu.
Oferent otrzyma uprawniającą do wjazdu przepustkę w biurze przepustek, po okazaniu dowodu osobistego.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 4/7/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Falowniki Archival information

  Zapytanie nr 283249 z dnia 10/21/2014, ważne do 10/27/2014
  Dzień dobry. Zapraszam do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę falowników: 1. Falownik do 16.12.A Pompa 500V 55kW 1 szt. 2. Falownik do 16.03A Pompa 500V 37kW 1 szt. 3. Falownik do 16.30A Pompa...

 • Rozrusznik silnika napędowego Archival information

  Zapytanie nr 48527 z dnia 9/11/2012, ważne do 9/25/2012
  Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiot zamówienia 1. Rozrusznik silnika napędowego 132KW Belos-PLP - 1szt. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 1....

 • Witam, Proszę o ofertę na falownik Altivar ... Archival information

  Zapytanie nr 27201 z dnia 9/26/2011, ważne do 10/14/2011
  Witam, Proszę o ofertę na falownik Altivar 312 2.2kW 3-fazowy. W razie pytań proszę o kontakt.

 • Proszę o przedstawienie oferty cenowej oraz ... Archival information

  Zapytanie nr 27166 z dnia 9/22/2011, ważne do 10/12/2011
  Proszę o przedstawienie oferty cenowej oraz okresu realizacji zamówienia na falownik produkcji Schindler Variodyn VF-44BR CSA DR-VAB44 służący do napędu dźwigu osobowego. Z poważaniem

 • Prośba o ofertę na falowniki 2.2kW zasilane 3 ... Archival information

  Zapytanie nr 26701 z dnia 8/30/2011, ważne do 9/20/2011
  Prośba o ofertę na falowniki 2.2kW zasilane 3 fazowo. Tylko oferty na maila.

 • Proszę o ofertę handlową na: 1.Zawirowywacze ... Archival information

  Zapytanie nr 25425 z dnia 7/8/2011, ważne do 7/29/2011
  Proszę o ofertę handlową na: 1.Zawirowywacze do kotła LUMO 120 - 12 szt. o szerokości 45 mm - 17 szt. o szerokości 35 mm 2.Elektroda zapłonowo jonizacyjna do palnika RG 30-Z-L-N szt. 1 3...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost