Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Wykonanie AKPiA, stacji redukcyjnej gazu

Zapytanie nr 213445

Closing date:
Thursday, July 24, 2014, 7:42 AM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Zakres AKPiA
Wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz jej realizacja w zakresie zasilania, sterowania, opomiarowania i rozbudowy sieci LAN dla stacji redukcyjno pomiarowej.
Doprowadzenie zasilania do stacji redukcyjno pomiarowej.
Urządzenie pomiarowe musi posiadać rezerwowe zasilanie na wypadek zaniku napięcia.
Instalacja elektryczna zabezpieczona ogranicznikami przepięć
Doprowadzenie sieci LAN (światłowód) do stacji redukcyjno pomiarowej i budowa węzła sieciowego. W celu zapewnia przesyłu danych urządzenie pomiarowe powinno posiadać moduł komunikacyjny Ethernet.
Przygotowanie aplikacji SCADA (ASIX 8 – zalecany wykonawca ASKOM) umożliwiającej podgląd aktualnych wskazań, archiwizacji danych oraz przygotowanie raportów. Aplikacja powinna być przygotowana pod kątem całej instalacji gazowej, z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz uwzględniająca istniejące punkty pomiarowe w systemie SCADA na poszczególnych instalacjach,
Wykonanie pomiarów elektrycznych, uruchomienie, testy

Po zakończeniu prac należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej.

Zakres budowlany

Wykonanie wykopu pod fundament poniżej strefy przemarzania, zabezpieczenie wykopów przed czynnikami atmosferycznymi
Wykonanie warstwy odsączającej gr ok. 10 cm
Wykonanie podbetonu gr 10cm.
Wykonanie fundamentu żelbetowego dopasowanego do wymiarów podstacji
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
Osadzenie szpilek do montażu podstacji
Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi państwowemu
Rozebranie istniejącego budynku stacji redukcyjnej wraz z częścią podziemną oraz utylizacją odpadów (gruz, szkło, papa, itp.) z wcześniejszym zgłoszeniem właściwemu organowi państwowemu
Uzupełnienie ziemią wraz z zasianiem trawy
Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki planowanej stacji pomiarowej o powierzchni ok. 16 m2 z montażem dwóch bramek wejściowych.


Zakres technologiczno-mechaniczny:

Wykonanie projektu modernizacji stacji redukcyjnej gazu
Zakup kontenerowej stacji redukcyjnej o przepustowości do 2000 m3/h w przeliczeniu na warunki normalne. Redukcja ciśnienie z ok. 2,8 bara do 0,9 bara.
Posadowienie kontenera na przygotowanym fundamencie.
Wykonanie przyłącza od planowanej stacji pomiarowej rurociągiem fi 150 mm w wykopie ziemnym (lub napowietrznym) zgodnie z projektem.
Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci zasilającej Zakład rurociągiem fi 350 mm w wykopie ziemnym (lub napowietrznym) zgodnie z projektem.
Wykonanie przełączenia zasilania gazem ze stanu istniejącego na instalację po modernizacji ( przerwa w zasilaniu Zakładu maksymalnie do 8 godzin).
Dokonywanie niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Zabrzu w zakresie współdziałania w modernizacji stacji gazowej.

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
24.07.2014; 15:00

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 7/24/2014

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Wykonanie audytu energetycznego Archival information

  Zapytanie nr 519775 z dnia 11/30/2016, ważne do 12/21/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej - 8 budynków o powierzchi / kubaturze ok....

 • Wizualizacja procesu Archival information

  Zapytanie nr 521554 z dnia 12/6/2016, ważne do 12/12/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie wizualizacji procesu produkcyjnego. Dane zbieranie z kilku maszyn: 1. Młyn ( temp, obroty,prąd,napięcie,) 2. Prasa ( temp. oleju,...

 • Wykonanie kotłowni Archival information

  Zapytanie nr 512098 z dnia 11/10/2016, ważne do 11/27/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie kotłowni w budynku pensjonatowym w Karpaczu. Powierzchnia budynku 930 m2 .

 • Projekt i wymiana gazociągu stalowego na gazociąg z PE Archival information

  Zapytanie nr 494768 z dnia 9/7/2016, ważne do 10/7/2016
  itamy serdecznie. Zapraszamy do składania ofert na projekt i wymianę gazociągu stalowego DN 250 na gazociąg z PE, zasilającego zakład. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”....

 • Projekt i wykonanie stacji uzdatniania wody Archival information

  Zapytanie nr 496017 z dnia 9/12/2016, ważne do 10/3/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na:projekt i wykonanie stacji uzdatnia wody pitnej i kotłowej. Dla zakładu przemysłowego gdzie pracuje ok 300 os. + kotłownia. Stacja istnieje ale...

 • Zaprojektowanie i wykonanie elektrowni na biomasę. Archival information

  Zapytanie nr 488884 z dnia 8/16/2016, ważne do 9/11/2016
  Witam , Poszukuję firmy która przygotuje projekt na wykonanie usługi i usługę zamontowania instalacji w tartaku na wytwarzanie energii elektrycznej 350 kw z biomasy tartacznej czyli wióry pyły kora...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost