Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Wykonanie AKPiA, stacji redukcyjnej gazu

Zapytanie nr 213445

Closing date:
Thursday, July 24, 2014, 7:42 AM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Zakres AKPiA
Wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz jej realizacja w zakresie zasilania, sterowania, opomiarowania i rozbudowy sieci LAN dla stacji redukcyjno pomiarowej.
Doprowadzenie zasilania do stacji redukcyjno pomiarowej.
Urządzenie pomiarowe musi posiadać rezerwowe zasilanie na wypadek zaniku napięcia.
Instalacja elektryczna zabezpieczona ogranicznikami przepięć
Doprowadzenie sieci LAN (światłowód) do stacji redukcyjno pomiarowej i budowa węzła sieciowego. W celu zapewnia przesyłu danych urządzenie pomiarowe powinno posiadać moduł komunikacyjny Ethernet.
Przygotowanie aplikacji SCADA (ASIX 8 – zalecany wykonawca ASKOM) umożliwiającej podgląd aktualnych wskazań, archiwizacji danych oraz przygotowanie raportów. Aplikacja powinna być przygotowana pod kątem całej instalacji gazowej, z naniesionymi punktami pomiarowymi oraz uwzględniająca istniejące punkty pomiarowe w systemie SCADA na poszczególnych instalacjach,
Wykonanie pomiarów elektrycznych, uruchomienie, testy

Po zakończeniu prac należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarowe instalacji elektrycznej.

Zakres budowlany

Wykonanie wykopu pod fundament poniżej strefy przemarzania, zabezpieczenie wykopów przed czynnikami atmosferycznymi
Wykonanie warstwy odsączającej gr ok. 10 cm
Wykonanie podbetonu gr 10cm.
Wykonanie fundamentu żelbetowego dopasowanego do wymiarów podstacji
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej
Osadzenie szpilek do montażu podstacji
Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi państwowemu
Rozebranie istniejącego budynku stacji redukcyjnej wraz z częścią podziemną oraz utylizacją odpadów (gruz, szkło, papa, itp.) z wcześniejszym zgłoszeniem właściwemu organowi państwowemu
Uzupełnienie ziemią wraz z zasianiem trawy
Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki planowanej stacji pomiarowej o powierzchni ok. 16 m2 z montażem dwóch bramek wejściowych.


Zakres technologiczno-mechaniczny:

Wykonanie projektu modernizacji stacji redukcyjnej gazu
Zakup kontenerowej stacji redukcyjnej o przepustowości do 2000 m3/h w przeliczeniu na warunki normalne. Redukcja ciśnienie z ok. 2,8 bara do 0,9 bara.
Posadowienie kontenera na przygotowanym fundamencie.
Wykonanie przyłącza od planowanej stacji pomiarowej rurociągiem fi 150 mm w wykopie ziemnym (lub napowietrznym) zgodnie z projektem.
Wykonanie przyłącza do istniejącej sieci zasilającej Zakład rurociągiem fi 350 mm w wykopie ziemnym (lub napowietrznym) zgodnie z projektem.
Wykonanie przełączenia zasilania gazem ze stanu istniejącego na instalację po modernizacji ( przerwa w zasilaniu Zakładu maksymalnie do 8 godzin).
Dokonywanie niezbędnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Zabrzu w zakresie współdziałania w modernizacji stacji gazowej.

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
24.07.2014; 15:00

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 7/24/2014

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Projekt węzła dwufunkcyjnego, wykonanie instalacji co i cw

  Zapytanie nr 562462 z dnia 4/19/2017, ważne do 5/10/2017
  Proszę o przygotowanie oferty na: - wykonanie projektu węzła dwufunkcyjnego na co i cw oraz instalacji w celu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku. Węzeł ma obsługiwać kamienicę o...

 • AKPiA dla wagoprzenośników Archival information

  Zapytanie nr 555503 z dnia 3/30/2017, ważne do 4/28/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: AKPiA dla trzech sekcji wago-przenośników wraz z armatkami pneumatycznymi. Są trzy taśmy węgla - sekcje A, B i C na które jest dozowany...

 • System automatyczny kontroli pary Archival information

  Zapytanie nr 557559 z dnia 4/4/2017, ważne do 4/25/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Wykonanie projektu wykonawczego dla instalacji zdalnego automatycznego kontrolowania parametrów pary dostarczanej do budynku oraz jej...

 • Instalacje c.o. Archival information

  Zapytanie nr 553055 z dnia 3/21/2017, ważne do 4/10/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Dostawę i montaż: 1. Pieca gazowego (kondensacyjnego) do 65-70 KW 2. Zasobnika c.w.u. 500-600 l. max szerokość 0,75 m (Budynek dwupiętrowy 450...

 • Wykonanie wizualizacji procesu produkcji wody Archival information

  Zapytanie nr 550768 z dnia 3/13/2017, ważne do 3/20/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Wykonanie wizualizacji procesu produkcji wody opartej na zbieraniu danych ze sterownika PLC. Wizualizacja powinna zawierać: bieżący...

 • System telemetrii Archival information

  Zapytanie nr 543025 z dnia 2/16/2017, ważne do 3/9/2017
  Szanowni Państwo, Szykujemy się do przetargu, gdzie miedzy innymi nalezy zabudować dwie przepompownie scieków wyposażone między innymi w system telemetii. W związku z ty proszę o złożenie...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost