Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

  1. Just fill in this short form
  2. We will pass your question to companies from sector of heating
  3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Przetarg ofertowy na sprawdzenie stanu ...

Zapytanie nr 21749

Closing date:
Tuesday, May 03, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Przetarg ofertowy na sprawdzenie stanu dynamicznego wentylatorów ciągu spalin i podmuchu wraz z doważaniem oraz ewentualną naprawą w kotłowniach i wydaniem pisemnej oceny stanu dynamicznego:
a) Kotłownia 1
• wentylator wyciągu spalin typ WPPO 40/1,8 – szt. 5,
• wentylator podmuchu typ WWOAX – 31,5 M – szt. 5
b) Kotłownia 2
• wentylator wyciągu spalin typ WPWS 40/1,8 – szt. 8
• wentylator podmuchu typ WWOAX – 31,5 M – szt. 8
c) Kotłownia 3
• wentylator wyciągu spalin typ WPWS 40/1,8 – szt. 6
• wentylator podmuchu typ WWOAX – 31,5 M – szt. 6

1. Do oferty w formie załącznika elektronicznego należy dołączyć:
a) wypełniony Formularz Cenowy (w załączeniu)
b) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanych usług w tym okresie powyżej kwoty 10 000 zł brutto, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
2. Termin związania z ofertą 30 dni.
3. Opis i warunki w załącznikach.
4. Na tym etapie postępowania, do elektronicznej odpowiedzi nie ma konieczności dołączenia dokumentów formalnych Spółki. Weryfikowane one będą przy wyborze oferty.

6. Po złożeniu oferty negocjacje handlowe w wyznaczonym terminie.
7. Ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców będą umieszczone na platformie w treści zapytania w formie aktualizacji.
8. Pozostałe postanowienia zgodnie z Regulaminem użytkowania platformy zakupowej Logintrade.NET
9. Należy podać cenę netto oferty.
10. Zamówienie nie zostało podzielone na części i Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość Zamówienia.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 5/3/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost