Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Opracowanie dokumentacji projektowej nowych przyłączeń ciepłowniczych

Zapytanie nr 46174

Closing date:
Monday, August 27, 2012, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących nowych przyłączeń w Sosnowcu, Chorzowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Czeladzi i Olkuszu.

2. Niniejszy przedmiot zamówienia podzielono na 15 odrębnych zadań. Oferenci biorący udział w niniejszym postępowaniu mogą złożyć ofertę na wszystkie lub poszczególne zadania ujęte w SIWZ.

3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania i warunków udziału w postępowaniu w załącznikach.

4. Z wybranym wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załączonym wzorem.

5. Termin związania ofertą 60 dni.

7. Po złożeniu ofert możliwość aukcji elektronicznej w wyznaczonym terminie.

8. Po złożeniu ofert możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z wytypowanymi Wykonawcami.

9. Ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców będą umieszczone na platformie w treści zapytania w formie aktualizacji.

10. W formularzu na platformie zakupowej należy wpisać sumaryczną cenę netto.

11. Pozostałe postanowienia zgodnie z Regulaminem korzystania z Platformy Zakupowej i Regulaminem udzielania zamówień.

12.Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający może unieważnić na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyny i bez możliwości uzyskania przez Wykonawcę zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 8/27/2012

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Wykonania dokumentacji koncepcyjno - wykonawczej rekuperacji Archival information

  Zapytanie nr 380627 z dnia 6/24/2015, ważne do 7/9/2015
  Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym dotyczącym "WYKONANIA DOKUMENTACJI KONCEPCYJNO - WYKONAWCZEJ REKUPERACJI W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH I ODZYSKU POZOSTAŁEGO...

 • Opracowanie opinii techniczno-ekonomicznej Archival information

  Zapytanie nr 307366 z dnia 11/26/2014, ważne do 12/26/2014
  poszukuję firmy dla opracowania : - opinii techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych wraz zer zmianą technologii przygotowania i dostawy ciepłej wody przez budowę...

 • Kotłownia na gaz ziemny wraz z infrastrukturą Archival information

  Zapytanie nr 253946 z dnia 9/9/2014, ważne do 9/30/2014
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Wykonanie wyceny zadania inwestycyjnego obejmującego: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kotłowni na gaz ziemny zasilającej budynki...

 • Wykonanie modernizacji spalarki instalacji RTO Archival information

  Zapytanie nr 241375 z dnia 8/22/2014, ważne do 9/4/2014
  Wykonanie modernizacji spalarki instalacji RTO 1.Inwentaryzacja i ocena techniczna urządzeń instalacji. 2.Przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka. 3.Wykonanie prac projektowych dla...

 • Remont i odbudowa stacji gazowej Archival information

  Zapytanie nr 217912 z dnia 7/17/2014, ważne do 8/11/2014
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie...

 • Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji gazowej Archival information

  Zapytanie nr 193739 z dnia 6/11/2014, ważne do 7/17/2014
  Zapraszamy do składania do ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji gazowej . Termin składania ofert: 17.07.2014r. godz. 10:00. Więcej informacji na temat przetargu znajdziecie...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost