Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:
Powrót do listy wszystkich zapytań Posted on: 10/21/2014

Modernizacja (wymiana kotłów) niskoparametrowej kotłowni węglowej

Zapytanie nr 283604

Closing date:
Tuesday, November 18, 2014
Town/city:
dolnośląskie

RFQ content:

Szanowni Państwo,

Proszę o przygotowanie oferty na:
na modernizację (wymiana kotłów) niskoparametrowej kotłowni węglowej

W związku z planowaną modernizacją węglowej kotłowni osiedlowej oraz koniecznością zaplanowania środków w planie inwestycji na przyszły rok, zapraszamy do przygotowania i złożenia oferty na modernizację niskoparametrowej kotłowni obejmującej wymianę istniejących kotłów na kotły nowej generacji opalanych ekogroszkiem lub miałem węgla kamiennego, które spełniałyby normy emisji Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
Istniejąca kotłownia wyposażona jest w cztery kotły węglowe rusztowe typu WCO-80 o mocy 1050 kW każdy (o numerach eksploatacyjnych 2, 3, 4 i 5). Pierwsze kotły zostały zainstalowane na początku lat 60-tych, a kotłownię oddano do eksploatacji w 1968 roku. Kotły podobnie jak pozostałe wyposażenie technologiczne kotłowni nie były dotychczas modernizowane. Każdy kocioł wyposażony jest we własny odpylacz multicyklonowy typu MN-16 (wszystkie zostały zainstalowane w 1981 roku), a spaliny odprowadzane są przez wspólny komin stalowy wolnostojący o wysokości 26m i średnicy 0,8 m. Kotły nawęglane są w sposób ręczny (ładowarka + taczki), podobnie w sposób ręczny za pomocą wózków prowadzone jest odżużlanie kotłów. W roku 2008 zdemontowano jeden z kotłów WCO-80 (nr 1) i w jego miejsce zabudowano nowy kocioł stalowy wodny firmy BUDKOT typu KTM o mocy 500 kW, który pracuje na cele c.w.u. poza sezonem grzewczym. Zamówiona moc przez odbiorców z tej kotłowni jest na poziomie 2,4 MW.
Modernizacja obejmowałaby wykonanie dokumentacji technicznej uzasadniającą dobór zastosowanych kotłów, komina/kominów i pozostałych urządzeń technologicznych wraz z dostawą robót, urządzeń i polegałaby na :
1. demontażu czterech) kotłów WCO-80 wraz z układem technologicznym (zbędnym dla nowego układu technologicznego) kotłowni, wykonaniu nowego, dostawie nowych (ilość zaproponowana byłaby przez oferenta) kotłów wraz z urządzeniami technologicznymi oraz wymaganymi dla nich instalacjami (istniejący kocioł KTM 500 powinien współpracować z nowoprojektowaną instalacją).
2. demontażu obecnego komina stalowego wolnostojącego, wykonaniu nowego (jednego zbiorczego dla nowych kotłów lub indywidualnych kominów dla każdego z kotłów – ilość wynikałaby z dokumentacji w tym dla kotła KTM 500) wraz z montażem.
3. demontażu obecnego całego układu odpylania i odżużlania kotłów, wykonaniu nowego układu/układów odpylania/odprowadzenia spalin i odżużlania kotłów.
Z uwagi na standardy emisyjne :
a. emisja pyłu : poniżej 100 mg pyłu/Nm3 spalin,
b. emisja tlenków azotu : poniżej 400 mg tlenków azotu/Nm3 spalin,
c. emisja tlenków siarki : poniżej 1500 mg siarki/ Nm3 spalin,
które muszą spełniać nowo oddawane (uruchamiane) układy odpylania należy przyjąć do wyceny taki typ urządzenia/urządzeń, które spełni to kryterium w trakcie pomiarów kontrolnych i podczas eksploatacji gwarancyjnej kotłowni.

Ponadto w zakres modernizacji wchodziłaby :
1. wymiana istniejącego układu pompowego – na nowy składający się z pomp obiegowych (2 sztuki) wraz z układem płynnej regulacji ich wydajności,
2. wykonanie układu automatycznej („pogodowej”) regulacji temperatury wody wysyłanej do sieci cieplnej,
3. wykonanie układu pomiaru ilości energii cieplnej wysyłanej do sieci cieplnej – z zastosowaniem licznika ultradźwiękowego np. firmy Kamstrup,
4. wymiana układu kompensacji mocy biernej urządzeń elektrycznych kotłowni,
5. wymiana istniejącej rozdzielni głównej elektrycznej wraz z układami sterowania dla nowoprojektowanych kotłów,
6. wymiana istniejących zbiorników wody uzdatnionej w układzie stabilizacji ciśnienia,
7. pierwsze uruchomienie i szkolenie pracowników obsługi.


Pozostałe wymagania :
• planowany termin realizacji zadania : 15.05. – 30.09.2015 r.
• płatności : przelewem na konto w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury wystawionej po zakończeniu i pozytywnym odbiorze przez Zamawiającego każdego z zadań. Dopuszcza się płatności częściowe.
• minimalna gwarancja Wykonawcy : 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego dla każdego z zadań potwierdzającego prawidłowe działanie układów.
• termin składania oferty : 18.11.2014 r.


Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 11/18/2014

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Kocioł gazowy Archival information

  Zapytanie nr 526099 z dnia 12/20/2016, ważne do 1/10/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: kocioł gazowy przemysłowy używany o mocy 4MW i ciśnieniu 1,3 MPa

 • Kotłownia na słome 150-180kw Archival information

  Zapytanie nr 517753 z dnia 11/24/2016, ważne do 12/14/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: kotłownię na słomę kotłownia zbudowana z pieca o mocy 150 -180kw na okrągłe bale ,zasobnik o pojemności 12-15 m sześciennych komin ,budynek...

 • Przegląd palnika kotła wodnego o mocy 8MW Archival information

  Zapytanie nr 516715 z dnia 11/21/2016, ważne do 12/12/2016
  Witam proszę o przygotowanie oferty na przegląd palnika wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz regulacja kotła wodnego gazowego firmy LOOS.Kocioł posiada palnik DREIZER M 121 o mocy 8 MW Pozdrawiam

 • Wykonanie kotłowni Archival information

  Zapytanie nr 512098 z dnia 11/10/2016, ważne do 11/27/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie kotłowni w budynku pensjonatowym w Karpaczu. Powierzchnia budynku 930 m2 .

 • Kocioł CO Archival information

  Zapytanie nr 505909 z dnia 10/18/2016, ważne do 11/6/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: AUTOMATYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGNIWO EKO PLUS M 14 kw

 • Mobilna kotłownia 300 kW Archival information

  Zapytanie nr 504049 z dnia 10/10/2016, ważne do 10/31/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Mobilną kotłownię o mocy 300 KW. Okres wynajmu ok 1,5 miesiąca

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost