Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Modernizacja stacji redukcyjno schładzającej SRS13

Zapytanie nr 30063

Closing date:
Thursday, February 02, 2012, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Prosimy o złożenie oferty cenowej na wykonanie Modernizacja stacji Redukcyjno Schładzającej SRS13 zgodnie z przedstawionym zakresem.
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade.

Warunki postępowania:
1. Termin składania ofert do dnia 26.01.2012 godz. 10.00.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.04.2012 do 30.06.2012.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 1.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zamówienia i zawrzeć je w cenie.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały na okres co najmniej 12 miesięcy od terminu ich zakończenia.
8. Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego sporządzenia oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić w obecności pracownika Zamawiającego w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zamawiającym i potwierdzić jej przeprowadzenie zgodnie z załącznikiem nr 2.
9. Oferent powinien załączyć do oferty skany następujących dokumentów:
- wypełnione oświadczenia, które zawarte są w załącznikach nr 2,3, 4,
10.Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
11.Oferent może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie niniejszego zapytania w terminie do 3 dni roboczych od daty wyznaczonej na składanie ofert.
12.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 2/2/2012

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Modernizacja węzła cieplnego Archival information

  Zapytanie nr 544243 z dnia 2/20/2017, ważne do 3/13/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: modernizację węzła cieplnego zasilanego przez miejską sieć ciepłowniczą .

 • Modernizacja turbogeneratora Archival information

  Zapytanie nr 494360 z dnia 9/6/2016, ważne do 9/22/2016
  Szanowni Państwo, niniejszym zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania pn. Modernizacja turbogeneratora (...) Szczegółowy zakres, warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz wymagania...

 • Wykonanie modernizacji kotłowni Schmid Archival information

  Zapytanie nr 467023 z dnia 4/15/2016, ważne do 4/29/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie modernizacji kotłowni Schmid o mocy 8,5 MW, szczegóły w załączniku

 • Modernizacja kotłowni miejskiej Archival information

  Zapytanie nr 453907 z dnia 3/2/2016, ważne do 3/23/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: modernizację kotłowni zasilającej niewielkie miasto. W tej chwili moc zainstalowana to ok 7MW, docelowo powinno wystarczyć 5MW. Obiecnie...

 • Modernizacja pieca obrotowego Archival information

  Zapytanie nr 454285 z dnia 3/3/2016, ważne do 3/10/2016
  Prosimy o przedstawienie oferty na modernizację pieca obrotowego ( dane pieca w załączeniu) w zakresie: - wymiana układu grzewczego - sterowanie piecem - wymiana rekuperatora - wymiana...

 • Modernizacja węzła cieplnego Archival information

  Zapytanie nr 441999 z dnia 1/20/2016, ważne do 2/9/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Modernizacja węzła Cw.Co. Blok 3 piętrowy,4 kondygnacje,3 klatki schodowe,36 mieszkań,1482.42 m.powierzchni użytkowej.Budynek z 1966r. po...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost