Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:
Powrót do listy wszystkich zapytań Posted on: 10/20/2014

Modernizacja kotłowni węglowej

Zapytanie nr 282607

Closing date:
Saturday, November 15, 2014
Town/city:
dolnośląskie

RFQ content:

Szanowni Państwo,

Proszę o przygotowanie oferty na:
modernizację niskoparametrowej kotłowni węglowej zlokalizowanej w Świebodzicach.

W związku z planowaną modernizacją węglowej kotłowni osiedlowej zlokalizowane w Świebodzicach oraz koniecznością zaplanowania środków w planie inwestycji na przyszły rok, zapraszamy do przygotowania i złożenia oferty na modernizację niskoparametrowej kotłowni wyposażonej w cztery kotły rusztowe typu WCO-80 o mocy 1050 kW każdy (o numerach eksploatacyjnych 2, 3, 4 i 5). Pierwsze kotły zostały zainstalowane na początku lat 60-tych, a kotłownię oddano do eksploatacji w 1968 roku. Kotły podobnie jak pozostałe wyposażenie technologiczne kotłowni nie były dotychczas modernizowane. Każdy kocioł wyposażony jest we własny odpylacz multicyklonowy typu MN-16 (zainstalowane w 1981 roku), a spaliny odprowadzane są przez wspólny komin stalowy wolnostojący o wysokości 26 m i średnicy 0,8 m. Kotły nawęglane są w sposób ręczny (ładowarka + taczki), podobnie w sposób ręczny prowadzone jest odżużlanie kotłów za pomocą wózków.
Modernizacja obejmowałaby wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dostawą robót i urządzeń polegającą na :
1. demontażu obecnego komina stalowego wolnostojącego, wykonaniu nowego wraz z montażem.
2. demontażu obecnego całego układu odpylania wraz z wentylatorami wyciągowymi, wykonaniu nowego układu składającego się z czterech kompletów baterii cyklonów, opartych na dwustopniowym układzie odpylania np. Cyklofiltr typ CF lub innym o podobnej skuteczności dla kotłów nr 2-5.
3. wykonaniu, dostawie i zabudowie 4 kpl. kanałów spalin wraz z kompensatorami i konstrukcjami nośnymi łączących kanał wylotowy z kotła do wentylatora wyciągowego oraz od wentylatora do kanału wlotowego do komina – wentylatory wyciągowe również wchodziłyby w zakres dostawy. Z uwagi na standardy emisyjne:
a. emisja pyłu : poniżej 100 mg pyłu/Nm3 spalin,
b. emisja tlenków azotu : poniżej 400 mg tlenków azotu/Nm3 spalin,
c. emisja tlenków siarki : poniżej 1500 mg tlenków siarki/ Nm3 spalin,
które muszą spełniać nowo oddawane (uruchamiane) układy odpylania należy przyjąć do wyceny taki typ urządzenia, które spełni to kryterium w trakcie pomiarów kontrolnych i podczas eksploatacji gwarancyjnej kotłowni.
4. wykonaniu izolacji termicznej z wełny mineralnej ( grubość izolacji min. 10 cm ) w osłonie z blachy ocynkowanej cyklonów i kanałów spalinowych.
5. zakupie i montażu przenośników śrubowych pyłu z cyklonów do układu odżużlania.

Ponadto w zakres modernizacji wchodziłaby :
1. wymiana istniejącego układu pompowego – na nowy składający się z pomp obiegowych (2 sztuki) wraz z układem płynnej regulacji ich wydajności,
2. wykonanie układu automatycznej („pogodowej”) regulacji temperatury wody wysyłanej do sieci cieplnej,
3. wykonanie układu pomiaru ilości energii cieplnej wysyłanej do sieci cieplnej – z zastosowaniem licznika ultradźwiękowego np. firmy Kamstrup,
4. wymiana układu kompensacji mocy biernej urządzeń elektrycznych kotłowni,
5. wymiana istniejącej rozdzielni głównej elektrycznej wraz z układem sterowania dla kotłów 2-5,
6. wymiana instalacji elektrycznej od rozdzielni głównej elektrycznej do kotłów 2-5,
7. wymiana istniejących zbiorników wody uzdatnionej w układzie stabilizacji ciśnienia.

Pozostałe wymagania :
• planowany termin realizacji zadania : 15.05. – 30.09.2015 r.
• płatności : przelewem na konto w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury wystawionej po zakończeniu i pozytywnym odbiorze przez Zamawiającego każdego z zadań.
• minimalna gwarancja Wykonawcy : 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego dla każdego z zadań potwierdzającego prawidłowe działanie układów.
• termin składania oferty : 15.11.2014 r.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 11/15/2014

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Modernizacja węzła cieplnego

  Zapytanie nr 561350 z dnia 4/18/2017, ważne do 5/6/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: MODERNIZACJE WĘZŁA CIEPLNEGO lista części węzła cieplnego Indywidualny węzeł c.o+ c.w.u równoległy Qco= 20kW, Qcwu= 35kW, lp ozn...

 • Modernizacja węzła cieplnego Archival information

  Zapytanie nr 544243 z dnia 2/20/2017, ważne do 3/13/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: modernizację węzła cieplnego zasilanego przez miejską sieć ciepłowniczą .

 • Pompa ciepła, system fotowoltaiczny, inslacja CO, podgrzewacz CWU Archival information

  Zapytanie nr 538184 z dnia 2/1/2017, ważne do 2/22/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Dostawa, montaż i uruchomienie pompy ciepła Dostawa, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego wraz z niezbędnym osprzętem Dostawa,...

 • Wykonanie kotłowni Archival information

  Zapytanie nr 512098 z dnia 11/10/2016, ważne do 11/27/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie kotłowni w budynku pensjonatowym w Karpaczu. Powierzchnia budynku 930 m2 .

 • Kotły węglowe Archival information

  Zapytanie nr 502238 z dnia 10/4/2016, ważne do 10/25/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Ciepłownictwo - kotły weglowe przepływowe, sieci cieplne, węzły cieplne, regulacje...

 • Usunięcie uszkodzeń i remont kotłowni Archival information

  Zapytanie nr 500819 z dnia 9/29/2016, ważne do 10/6/2016
  Usunięcie skutków zalania kotłowni wraz z uruchomieniem szczegóły w załączniku: Serwis stwierdził uszkodzenie kotłów c.o. i c.w.u. w kotłowni Szpitala , będące bezpośrednim następstwem zalania ....

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost