Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Modernizacja izolacji cieplnej kotłów oraz odgazowywacza

Zapytanie nr 365648

Closing date:
Monday, May 18, 2015
Town/city:
podkarpackie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na modernizacje izolacji cieplnej 3 szt kotłów i odgazowywacza.
. Oferty akceptowane tylko w następującej formie elektronicznej: całość w wersji nieedytowalnej – format pdf (Acrobat Reader) oraz zestawienie kosztowe w wersji edytowalnej - format xls (MSExcel)
i Wojciech 605 651 048 wojciech.kaminski@pl.nestle.com

B. Ogólne instrukcje dotyczące oferty
1. Oferta musi zawierać:
1.1. założenia i zakres oferty, kosztorys ( na całość lub część urządzeń) z podziałem na materiały i usługi,
1.2. niezbędne rysunki techniczne,
1.3. informacje nt gwarancji, serwisu.
1.4. informacje na temat przeszkolenia personelu
1.5. informacje na temat dokumentacji powykonawczej
2. W przypadku uznania, że dane zawarte z zapytaniu ofertowym są niekompletne, prosimy o kontakt w celu uzupełnienia danych brakujących (preferowana forma kontaktu - pisemna).
3. Oferta powinna wskazywać czas potrzebny na realizację zamówienia (czas dostawy materiałów, czas montażu i instalacji)
4. Alternatywne warianty / opcje szczegółowo opisać i przedstawić koszty
5. Oferta powinna być datowana i oznaczona numerem
6. Waluta oferty: PLN
7. Warunki płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym jeśli 60 dni od daty wystawienia faktury VAT upływa w piątek, sobotę lub niedzielę w danym tygodniu, płatność nastąpi do końca kolejnego tygodnia.
8. Oferta powinna uwzględniać postanowienia Ogólnych Warunków Umów Nestle Polska S.A., jak w załączeniu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności, prawa właściwego i właściwości sądu:
9. Konieczna adnotacja o poddaniu się karze umownej w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia w stosunku do ustalonego harmonogramu. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia.
10. Nestle Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania powodów.

C. Przedmiot zapytania ofertowego, specyfikacja – pozycje kosztowe do wyceny
modernizacja izolacji cieplnej kotłów nr 1, 2 i 3 ( 6,5MW każdy) oraz odgazowywacza 20m3 znajdujących się w kotłowni gazowo-olejowej, zgodnie z poniższym:
• Wykonanie analizy/obliczeń mających na celu wskazanie typu oraz grubości izolacji w celu zminimalizowania emisji ciepła przez izolację z około 55 stC do 30 stC lub niższej (temp. na płaszczu zewnętrznym izolacji).
• Demontaż niezbędnej armatury oraz instalacji elektrycznych urządzeń w celu demontażu istniejących pokryć izolacyjnych
• Montaż nowej warstwy izolacji
• Montaż nowego płaszcza izolacyjnego wykonanego z blachy aluminiowej
• Ponowny montaż armatury oraz instalacji elektrycznych urządzeń
• Wykonanie badań potwierdzających zmniejszenie emisji ciepła na płaszczach urządzeń do 30 stC lub niższej
• Utylizacja zdemontowanej izolacji potwierdzona odpowiednim protokołem
Załączniki:
1. Szczególne wymagania BHP dla wykonawców zewnętrznych
2. Ogólne warunki umów
3. Dokumentacja odbiorcza - wymagania
Poufność
1. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, w szczególności technicznych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, know-how, związanych z działalnością ZAMAWIAJACEGO, przekazanych mu lub uzyskanych przez niego w związku lub przy okazji przygotowywania niniejszej oferty pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Obowiązek zachowania poufności określonej w ust.1 trwa również po zakończeniu przedstawienia oferty przez czas nieokreślony.Załączniki:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 5/18/2015

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Węzeł cieplny

  Zapytanie nr 535050 z dnia 1/23/2017, ważne do 2/12/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 100 kW.

 • Budowa przyłączy, węzły cieplne

  Zapytanie nr 531716 z dnia 1/10/2017, ważne do 1/31/2017
  Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o przygotowanie oferty kosztowej na: - budowę przyłączy s.c. do węzła cieplnego - 2xDN50mm długości10,5m oraz 2xDN32 o długości 45,5m - węzłów cieplnych...

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 517975 z dnia 11/24/2016, ważne do 12/15/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: węzeł typ HW 80-16 AF T-H

 • Przegląd palnika kotła wodnego o mocy 8MW Archival information

  Zapytanie nr 516715 z dnia 11/21/2016, ważne do 12/12/2016
  Witam proszę o przygotowanie oferty na przegląd palnika wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz regulacja kotła wodnego gazowego firmy LOOS.Kocioł posiada palnik DREIZER M 121 o mocy 8 MW Pozdrawiam

 • Kocioł CO Archival information

  Zapytanie nr 505909 z dnia 10/18/2016, ważne do 11/6/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: AUTOMATYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OGNIWO EKO PLUS M 14 kw

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 502719 z dnia 10/6/2016, ważne do 10/26/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: na węzeł cieplny do kamienicy pozdrawiam

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost