Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Modernizacja izolacji cieplnej kotłów oraz odgazowywacza

Zapytanie nr 365648

Closing date:
Monday, May 18, 2015
Town/city:
podkarpackie

RFQ content:

Zapraszamy do złożenia oferty na modernizacje izolacji cieplnej 3 szt kotłów i odgazowywacza.
. Oferty akceptowane tylko w następującej formie elektronicznej: całość w wersji nieedytowalnej – format pdf (Acrobat Reader) oraz zestawienie kosztowe w wersji edytowalnej - format xls (MSExcel)
i Wojciech 605 651 048 wojciech.kaminski@pl.nestle.com

B. Ogólne instrukcje dotyczące oferty
1. Oferta musi zawierać:
1.1. założenia i zakres oferty, kosztorys ( na całość lub część urządzeń) z podziałem na materiały i usługi,
1.2. niezbędne rysunki techniczne,
1.3. informacje nt gwarancji, serwisu.
1.4. informacje na temat przeszkolenia personelu
1.5. informacje na temat dokumentacji powykonawczej
2. W przypadku uznania, że dane zawarte z zapytaniu ofertowym są niekompletne, prosimy o kontakt w celu uzupełnienia danych brakujących (preferowana forma kontaktu - pisemna).
3. Oferta powinna wskazywać czas potrzebny na realizację zamówienia (czas dostawy materiałów, czas montażu i instalacji)
4. Alternatywne warianty / opcje szczegółowo opisać i przedstawić koszty
5. Oferta powinna być datowana i oznaczona numerem
6. Waluta oferty: PLN
7. Warunki płatności: przelew 60 dni od daty wystawienia faktury VAT, przy czym jeśli 60 dni od daty wystawienia faktury VAT upływa w piątek, sobotę lub niedzielę w danym tygodniu, płatność nastąpi do końca kolejnego tygodnia.
8. Oferta powinna uwzględniać postanowienia Ogólnych Warunków Umów Nestle Polska S.A., jak w załączeniu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności, prawa właściwego i właściwości sądu:
9. Konieczna adnotacja o poddaniu się karze umownej w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy tydzień opóźnienia w stosunku do ustalonego harmonogramu. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 100% wartości zamówienia.
10. Nestle Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania powodów.

C. Przedmiot zapytania ofertowego, specyfikacja – pozycje kosztowe do wyceny
modernizacja izolacji cieplnej kotłów nr 1, 2 i 3 ( 6,5MW każdy) oraz odgazowywacza 20m3 znajdujących się w kotłowni gazowo-olejowej, zgodnie z poniższym:
• Wykonanie analizy/obliczeń mających na celu wskazanie typu oraz grubości izolacji w celu zminimalizowania emisji ciepła przez izolację z około 55 stC do 30 stC lub niższej (temp. na płaszczu zewnętrznym izolacji).
• Demontaż niezbędnej armatury oraz instalacji elektrycznych urządzeń w celu demontażu istniejących pokryć izolacyjnych
• Montaż nowej warstwy izolacji
• Montaż nowego płaszcza izolacyjnego wykonanego z blachy aluminiowej
• Ponowny montaż armatury oraz instalacji elektrycznych urządzeń
• Wykonanie badań potwierdzających zmniejszenie emisji ciepła na płaszczach urządzeń do 30 stC lub niższej
• Utylizacja zdemontowanej izolacji potwierdzona odpowiednim protokołem
Załączniki:
1. Szczególne wymagania BHP dla wykonawców zewnętrznych
2. Ogólne warunki umów
3. Dokumentacja odbiorcza - wymagania
Poufność
1. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, w szczególności technicznych, technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, know-how, związanych z działalnością ZAMAWIAJACEGO, przekazanych mu lub uzyskanych przez niego w związku lub przy okazji przygotowywania niniejszej oferty pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Obowiązek zachowania poufności określonej w ust.1 trwa również po zakończeniu przedstawienia oferty przez czas nieokreślony.Załączniki:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 5/18/2015

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Modernizacja węzła cieplnego

  Zapytanie nr 561350 z dnia 4/18/2017, ważne do 5/6/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: MODERNIZACJE WĘZŁA CIEPLNEGO lista części węzła cieplnego Indywidualny węzeł c.o+ c.w.u równoległy Qco= 20kW, Qcwu= 35kW, lp ozn...

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 549222 z dnia 3/9/2017, ważne do 3/29/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: węzeł cieplny o parametrach - C.O./C.W.U. HW2 AF T-H 26/50 KW 2- FUNKC. AUTOM.POGOD. Węzeł ma obsługiwać 1 mieszkanie 138m w kamienicy,...

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 549264 z dnia 3/9/2017, ważne do 3/29/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: I. Wymogi dotyczące węzła cieplnego. I.1. Węzeł cieplny winien dostarczać ciepło do obiektów jednego odbiorcy, być dostępny dla obsługi dostawcy...

 • Montaż kotłów Archival information

  Zapytanie nr 545211 z dnia 2/23/2017, ważne do 3/16/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Montaż kotłów szukam firm montażowych. 3x120 MW kotły wodnorurowe.

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 544485 z dnia 2/21/2017, ważne do 3/14/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Węzeł cieplny ok.250Kw CW,CO,CT Warszawa Mokotów

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 544238 z dnia 2/20/2017, ważne do 3/13/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: węzeł cieplny w domu jednorodzinnym podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost