Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Modernizacja instalacji odpylających

Zapytanie nr 418974

Closing date:
Monday, November 23, 2015, 1:00 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Modernizacja instalacji odpylających Kalcynacji Gazowej tj. ciągu transportowego surowca do zasypu pieców KG oraz odbioru surowca z KG.
Zakres:
I. Opis sytuacyjny oraz wymagania dotyczące instalacji
1.Stan aktualny instalacji E67 odpylania zasypu do pieców KG
- Przeznaczone do odpylania przesypów ciągu transportowego do zasypu surowca do zbiorników nadpiecowych Kalcynacji Gazowej, obecnie kalcynowany jest antracyt
- Instalacja odpyla obecnie następujące przenośniki taśmowe: nr 20 (po stronie zasypu do zbiorników buforowych), nr 31, nr 32, nr 34, nr 37, nr 38
- Aktualnie zabudowane urządzenia odpylające: Multicyklon OMW1-250/12A, przepływ Vmax=10800m³/h; wentylator WPW 45/2,3, wydajność V=14400m³/h (uwaga dane niepewne wg szacunkowych obliczeń ok. 11450m³/h, średnica wlotowa do wentylatora do 450mm)
- Urządzenia opylające zabudowane na poziomie ok. 15m na podeście Kalcynacji Gazowe
- Stan instalacji do wymiany: zużycie techniczne, rurociągi skorodowane i miejscami dziurawe; ilość punktów odpylających znacznie zmniejszona w stosunku do pierwotnego stanu (rozbiórka jednej strony pieców z ciągiem transportowym)
2.Stan aktualny instalacji E21 odpylania odbioru surowca po KG oraz koksu i grafitu kawałkowego
- Przeznaczone do odpylania przesypów z ciągu transportowego do odbioru surowca po Kalcynacji Gazowej oraz komór do napełniania pojemników kolejki przejezdnej (odbiór kalcynowanego antracytu, koksu oraz grafitu kawałkowego)
- Instalacja odpyla obecnie: przenośniki wibracyjne ciągu 1, 2, 3 oraz siedem komory do napełniania pojemników kolejki przejezdnej
- Aktualnie zabudowane urządzenia: filtr tkaninowy workowy TWNK typ F01, 4 komorowy, powierzchnia filtracji 240m2, wentylator typ WPW 50/1,8, wydajność 13.800m³/h, Δp=330mmH2O, moc silnika napędowego 22kW, obroty silnika 1460 obr/min, napęd bezpośredni
- Stan instalacji do wymiany: zużycie techniczne, rurociągi skorodowane i miejscami dziurawe
3.Stan docelowy instalacji E67 odpylania zasypu do pieców KG
- Zabudowa całkowicie nowego zestawu filtrów i wentylatora; zakupione zostały w 2013r. (na magazynie) odpylacze filtracyjne i wentylatory prod. NEDERMANN tj. 2szt. filtrów FKE-E-8/6 z wyposażeniem, wentylator Combifab typ F40-R 450 D04 22kW (wydajność 10.800m³/h, podciśnienie Pc=4549Pa)
- Całkowite wykonanie nowej instalacji: rurociągów, kształtek, ssaw, przepustnic regulacyjnych i sterowanych, podpór itd.
- Całkowicie nowa instalacja elektryczna, sterowanie i rozbudowa SCADA PKG
4.Stan docelowy instalacji E 21 odpylania odbioru surowca po KG oraz koksu i grafitu kawałkowego
- Zabudowa całkowicie nowego zestawu filtra i wentylatora; zakupione zostały w 2013r. (na magazynie) odpylacz filtracyjny i wentylator prod. NEDERMANN tj. filtr FKE-G-18/6 z wyposażeniem, wentylator Combifab typ F40-R 450 D04 30kW (13.800 m³/h, podciśnienie Pc =4384 Pa)
- Całkowite wykonanie nowej instalacji: rurociągów, kształtek, ssaw, przepustnic, podpór itd.
- Całkowicie nowa instalacja elektryczna, sterowanie i SCADA PKG
5.Wstępne wymagania dotyczące instalacji oraz osprzętu – dotyczy zakresu kompleksowego projektowania oraz generalnego wykonawstwa
a)Instalacja projektowana i wykonywana zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną
b)Urządzenia zakupione przez xxx dla instalacji E67 odpylania zasypu pieców KG: 2szt. filtrów FKE-E-8/6 z wyposażeniem; wentylator Combifab typ F40-R 450 D04 22kW
c)Urządzenia zakupione przez xxx dla instalacji E21 odbioru surowca po KG oraz koksu i grafitu kawałkowego: filtr FKE-G-18/6 z wyposażeniem, wentylator Combifab typ F40-R 450 D04 30kW
d)Wymagania odnośnie instalacji odpylającej:
- rurociągi wykonane z blachy zwijanej gr. 3mm, rurociągi łączone odcinkami kołnierzowo,kołnierze wykonane z blachy grubości min 8mm (ewentulanie zwijane z kątownika walcowanego na gorąco L40x40x5), kolana wykonane jako segmentowe spawane (np. dla kolana 1,5d - 7 segmentów), kształtki łączone kołnierzowo, pomiędzy połączeniami kołnierzowymi uszczelki
- przepustnice regulacyjne wykonanie warsztatowe jak dla ciężkich warunków przemysłowych (niedopuszczalne jest stosowanie lekkich handlowych przepustnic ocynkowanych)
- przepustnice sterowane dla instalacji E67 odpylania zasypów do pieców KG (ze względu na obsługę przez odpylanie zasypu do zbiorników buforowych oraz zasypu dwóch stron zbiorników nadpiecowych): wykonanie jak dla ciężkich warunków przemysłowych np. z napędem pneumatycznym prod. JAUDT, GEFA (korpus żeliwny lub aluminiowy, jarzmo stal nierdzewna, napęd dwustronnego działania, czujniki położenia otwarty/ zamknięty (nie dopuszczamy w tym wypadku stosowanie lekkich zasuw pneumatycznych ocynkowanych np. prod. Nedermann)
- zsypy z filtrów wyposażone w odpowiednie śluzy szczelinowe gwarantujące zachowanie szczelności przez filtry
- pneumatyka FESTO lub PREMA Kielce, cewki elektrozawór 24VDC
- rozprowadzenie pneumatyki po filtrach w miedzi grubościennej lutowanej na twardo, rozprowadzenie pneumatyki przed oczyszczeniem rury czarne bezszwowe
- wyposażenie instalacji E21 w odpowiednie stanowisko z urządzeniami towarzyszącymi do odbioru big-bagów z poziomi 0,00
- dla instalacji E21 należy zaprojektować podesty skomunikowane z podestami KG oraz poziomem 0,00 (do wykorzystania są elementy dostarczone razem z filtrem)
- wyposażenie instalacji E67 odpylania zasypu pieców KG w odpowiedni wyrzutowy tłumik hałasu w wykonaniu nierdzewnym
- instalacja wyposażona w odpowiednie króćce pomiarowe przed filtrem i za wentylatorem lub na emitorze plus podesty obsługowe
- odcinki rurociągów od wentylatora do komina lub od wentylatora do tłumika zaizolowane akustycznie z okryciem blachą aluminiowa gr. 1mm
e)Instalacja elektryczna z oświetleniem, AKP i sterowanie, SCADA
- zasilanie nowych urządzeń wg wydanych warunków zasilania 400V
- trasy kablowe w wykonaniu ocynkowanym i malwanym proszkowo
- sterowanie oparte na sterowniku SIMATIC S7 300
- rozruch silników poprzez przetwornice częstotliwości DANFOSS (płyty podwojnie lakowane, wyposażone w Profibus DP)
- szafy elektryczne RITTAL min, IP 54
- osprzęt elektryczny Schneider
- kable LAP KABEL (temperatura pracy od -40st.C do +80st.C
- sterowanie instalacjami odpylającymi z poziomu SCADA oraz lokalnie z szaf sterowniczych zlokalizowanych w okolicy urządzeń
- w zakresie rozbudowy, modernizacji wizualizacji SCADA w Asix na obiekcie PKG oraz integracji nowej aplikacji zalecana firma ASKOM
- oprawy oświetleniowe: IVALO 6232000V3 lub ELGO seria NOVA ze źródłem metalohalogenkowym; do niskich pomieszczeń oprawy świetlówkowe IP65 IK08/10
- do oznaczeń obiektowych, opisów szaf stosować tabliczki grawerowane
f. Wymagania odnośnie pracy istniejących instalacji w trakcie modernizacji
- Instalacja E67 odpylania zasypu do pieców KG, po ewentualnym szczegółowym uzgodnieniu z właścicielem procesu można dopuścić demontaż starej instalacji i wybudowanie z rozruchem nowej w okresie 3-4 tygodni
- Instalacja E21 odpylająca odbiór surowca z KG, ze względu na ciągłą pracę pieców Kalcynacji Gazowej oraz odbiór surowca z komór przez obiekt Młynowni musi być prowadzona budowa nowej instalacji bez zatrzymywania starej instalacji odpylającej lub przełączanie krótkie weekendowe bez zatrzymania Pieców Kalcynacji Gazowej
II.Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej (kompleksowo we wszystkich branżach łącznie z całościową dokumentacją warsztatową) dla instalacji odpylających Kalcynacji Gazowej E67 i E21
1.Inwentaryzacja na obiekcie oraz posiadanych dokumentacji
2.Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej we wszystkich branżach łącznie z całościową dokumentacją warsztatową: m in. dokumentacja technologiczna, budowlano-konstrukcyjna, instalacyjno-mechaniczna, przeliczenie przepływów i oporów instalacji odpylającej, dokumentacja elektryczna i oświetleniowa, AKP i sterowania, SCADA, dokumentacja oceny ryzyka, dokumentacja elementów związanych z zabezpieczeniami BHP itd.
3.Opracowanie dokumentacji związanej z dostosowaniem do wymagań zasadniczych m. in. dokumentacji technicznej maszyny/urządzenia, kompleksowej instrukcji obsługi i sterowania, deklaracji zgodności i oznakowania instalacji znakiem CE
4.Uzgodnienie projektu oraz naniesienie poprawek i sugestii Zamawiającego (uwaga: faza wykonawcza po zakończeniu fazy projektowej)
5.Nadzór autorski
6.Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach
III.Zakres wykonania (kompleksowo-wszystkie branże) dla instalacji odpylających Kalcynacji Gazowej E67 i E21
1.Zakres mechaniczo-konstrukcjno-instalacyjno-budowlany dla instalacji E67 odpylania zasypu do KG
- demontaż starych urządzeń, konstrukcji i instalacji (uwaga: umieszczenie konstrukcji stalowych oczyszczonych i pociętych na kawałki wsadowe w zakładowych kontenerach złomu, pozostałe elementy niemetalowe są własnością wykonawcy itp.)
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu i konstrukcji przed rozpoczęciem prac
- adaptacja konstrukcyjna podestu pod montaż nowych urządzeń wraz z doprowadzeniem go do odpowiedniego stanu technicznego (m in. czyszczenie konstrukcji podestu nośnego wraz otoczeniem zabudowy nowych urządzeń i malowanie farbami poliuretanowymi itd.)
- adaptacja konstrukcyjna, obróbka i wypełnienie otworów w ścianie przeszklonej pod wyprowadzenie emitora, również
- transport, montaż urządzeń oraz zabudowa na obiekcie wraz z dostosowaniem podestów urządzeń i pracami towarzyszącymi
- prefabrykacja i montaż odpowiedniego zsypu pyłu filtracyjnego z filtrów na przenośnik nr 31
- dostawy, prefabrykacje i montaż całościowy instalacji odpylającej łącznie z podporami i pracami towarzyszącymi (m. in. na instalacji zabudowa odpowiednich przepustnic sterowanych, zabudowa tłumika wyrzutowego w wykonaniu nierdzewnym , króćców pomiarowy itd.)
- wykonanie towarzyszącej instalacji sprężonego powietrza
- czyszczenie, malowanie instalacji i konstrukcji metalowych farbami poliuretanowymi (ilość powłok i rodzaj warstw odpowiedni do warunków panujących na KG, RAL zostanie określony na etapie realizacji)
- opisy urządzeń instalacji zgodnie ze schematem technologicznym, deklaracje zgodności oznakowanie CE
- rozruch urządzeń i instalacji oraz szkolenie obsługi w zakresie technologiczno-mechaniczno-instalcyjnym
2.Zakres mechaniczo-konstrukcjno-instalacyjno-budowlany dla instalacji E21 odbioru surowca po KG oraz odbioru surowca z komór przez Młynownię
- po rozruchu nowej instalacji demontaż starych urządzeń, konstrukcji i instalacji (uwaga: umieszczenie konstrukcji stalowych oczyszczonych i pociętych na kawałki wsadowe w zakładowych kontenerach złomu, pozostałe elementy niemetalowe są własnością wykonawcy itp.)
- po rozruchu nowej instalacji rozbiórka starego budynku pod fitrem, zbędnych fundamentów, wykucie posadzek oraz wykonanie nowych posadzek grubości 20cm z odpowiednią podbudową
- wykonanie prac budowlanych pod nowe urządzenia: prace rozbiórkowe, fundamenty, posadzki grubości 20cm
- uporządkowanie i oczyszczenie terenu, konstrukcji i instalacji przed rozpoczęciem prac
- prefabrykacja i montaż odpowiednich konstrukcji nośnych i podestów pod nowy filtr ze skomunikowanie z podestami obsługowymi KG oraz poziomem 0,00 (do wykorzystania są m. in. standardowe podesty dostarczone z urządzeniem)
- transport, montaż urządzeń oraz zabudowa na obiekcie wraz z dostosowaniem podestów urządzeń i pracami towarzyszącymi
- dostawy, prefabrykacja i montaż stanowiska do załadunku big-bagów pyłem z filtra zapewniającego wygodny odbiór worków wózkiem widłowym (prawdopodobnie wymagane będzie wyposażenie stanowiska w dodatkowy przenośnik ślimakowy, zadaszenie, ramę wporczą itd.)
- dostawy, prefabrykacje i montaż całościowy instalacji odpylającej łącznie z podporami i pracami towarzyszącymi (m. in. zabudowa króćców pomiarowych)
- wykonanie towarzyszącej instalacji sprężonego powietrza
- kompleksowy przegląd i remont przepustnic dźwigniowych z odpylania komór do napełniania pojemników kolejki przejezdnej
- czyszczenie, malowanie instalacji i konstrukcji metalowych farbami poliuretanowymi (ilość powłok i rodzaj warstw odpowiedni do warunków panujących na KG, RAL zostanie określony na etapie realizacji)
- opisy urządzeń instalacji zgodnie ze schematem technologicznym, deklaracje zgodności, oznakowanie CE
- rozruch urządzeń i instalacji oraz szkolenie obsługi w zakresie technologiczno-mechaniczno-instalacyjnym
3.Zakres elektryczny, oświetlenie, AKP i sterowanie, SCADA dla instalacji E21 oraz E67 (kompleksowa realizacja)
- demontaż starych szaf sterowniczych, instalacji, tras kablowych, okablowania wraz z pracami towarzyszącymi po rozruchu nowych instalacji odpylających (ewentualnie demontaż na początku jeśli będzie taka możliwość)
- uporządkowanie pozostających kabli w rejonie nowych instalacji w odpowiednie trasy kablowe
- wykonanie zasilania elektrycznego instalacji oraz nowych urządzeń (trasy kablowe, kable itd.)
- wykonanie oświetlenia w rejonie nowych urządzeń
- prefabrykacja i montaż szaf zasilająco-sterowniczych, szaf sterowania lokalnego dla E21 i E67 oraz montaż okablowania sterowniczego z pracami towarzyszącymi
- wyposażenie urządzeń w odpowiednie rozłączniki remontowe
- oprogramowanie PLC, modyfikacje oprogramowania towarzyszących PLC
- rozbudowa i modernizacja wizualizacji SCADA (zalecana f-ma ASKOM) zgodnie z obecnymi wymaganiami dla nowych instalacji; aktulaizacja aplikacji WWW
- wykonanie opisów instalacji
- pomiary elektryczne, protokoły pomiarowe, deklaracje zgodności, oznakowanie CE
- rozruch instalacji, szkolenie obsługi, wdrożenie do produkcji
Termin realizacji: rozpoczęcie I połowa 2016r., okres realizacji ok. 4 mc-e od otrzymania zamówienia i podpisania umowy

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na stronie

Oferta powinna zawierać :
- cenę netto za opracowanie dokumentacji pkt. II,
- cenę netto za wykonawstwo branża mechaniczno-instalacyjna dla E67 dla (pkt. III.1),
- cenę netto za wykonawstwo branża budowlano-mechaniczo-instalacyjna dla E21dla (pkt. III.2),
- cenę netto za wykonawstwo branża elektryczno-sterownicza dla E67 (częściowo pkt. III.3),
- cenę netto za wykonawstwo branża elektryczno-sterownicza dla E21 (częściowo pkt. III.3);
- kosztorys szczegółowy dla każdej z pozycji w/w.
- warunki płatności,
- termin realizacji
- potwierdzenie ,iż oferta obejmuje :
a) gwarancję ubezpieczeniową/ bankową dobrego wykonania kontraktu – w wysokości 10 % wartości kontraktu brutto
b)gwarancję ubezpieczeniową/ bankową właściwego usunięcia wad i usterek (WUWIU) w wysokości 5% wartość kontraktu brutto na okres obowiązywania rękojmi i gwarancji.
- Zamawiający zastrzega sobie kwotę gwarancyjną w wysokości 5% całkowitej wartości umowy. Ta część należności (kwota gwarancyjna) objęta zostanie odrębną, końcową fakturą wystawioną 4 miesiące od dnia odbioru końcowego i przekazana do użytkowania , zapłacona w terminie 30 dni od daty złożenia tej faktury
Przed przystąpieniem do przygotowania oferty należy przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) w celu prawidłowego sporządzenia oferty

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 11/23/2015

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Modernizacja węzła cieplnego

  Zapytanie nr 561350 z dnia 4/18/2017, ważne do 5/6/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: MODERNIZACJE WĘZŁA CIEPLNEGO lista części węzła cieplnego Indywidualny węzeł c.o+ c.w.u równoległy Qco= 20kW, Qcwu= 35kW, lp ozn...

 • Modernizacja węzła cieplnego Archival information

  Zapytanie nr 544243 z dnia 2/20/2017, ważne do 3/13/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: modernizację węzła cieplnego zasilanego przez miejską sieć ciepłowniczą .

 • Modernizacja turbogeneratora Archival information

  Zapytanie nr 494360 z dnia 9/6/2016, ważne do 9/22/2016
  Szanowni Państwo, niniejszym zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania pn. Modernizacja turbogeneratora (...) Szczegółowy zakres, warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz wymagania...

 • Projekt i wykonanie instalacji odpylania spalin z pieca szklarskiego u-płomiennego Archival information

  Zapytanie nr 479507 z dnia 5/31/2016, ważne do 7/31/2016
  Witam serdecznie, Zapraszam do składania ofert w niniejszym postępowaniu: Projekt i wykonanie instalacji odpylania spalin z pieca szklarskiego u-płomiennego Kompleksowa realizacja projektu :...

 • Wykonanie modernizacji kotłowni Schmid Archival information

  Zapytanie nr 467023 z dnia 4/15/2016, ważne do 4/29/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: wykonanie modernizacji kotłowni Schmid o mocy 8,5 MW, szczegóły w załączniku

 • Modernizacja kotłowni miejskiej Archival information

  Zapytanie nr 453907 z dnia 3/2/2016, ważne do 3/23/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: modernizację kotłowni zasilającej niewielkie miasto. W tej chwili moc zainstalowana to ok 7MW, docelowo powinno wystarczyć 5MW. Obiecnie...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost