Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Kompaktowy 2-funkcyjny węzeł cieplny

Zapytanie nr 81905

Closing date:
Monday, July 15, 2013
Town/city:
podlaskie

RFQ content:

Proszę o oferty cenowe z wyszczególnieniem elementów konstrukcji /do skonsultowania w mpecu/ kompaktowego 2 funkcyjnego węzła dla instalacji co i cwu wykonanej w technologii pex z obiegiem cwu zgodnego z niżej podanymi warunkami Mpecu
PARAMETRY:
CO 80/60 0,3 mpa
CWU 10/60 0,6 MPa
Moc cieplna całkowita
CO 40KW
CWU 50KWG. Czynnik grzewczy.
1. Parametry wody sieciowej: zima -121/68 °C lato - 65/35 °C
2. Ciśnienie dyspozycyjne : - 8000 daPa
3. Dostawca zapewnia obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej dla całkowitego zapotrzebowania na ciepło (całkowitej mocy cieplnej) obiektu Odbiorcy określonego we wniosku przy różnicy temperatur max At=53 °C w ilości 1,460 t/h.
4. Natężenie przepływu odpowiednio dla mocy zamówionej, wynosić będzie 0,324 t/h.
Wymogi dotyczące węzła cieplnego:
1. Węzeł cieplny należy zaprojektować w oparciu o normę PN-B-02423 z 1999 -Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy winien być dostępny dla obsługi dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób.
3. Węzeł cieplny winien dostarczać ciepło do obiektów jednego odbiorcy. W przypadku jego rozbudowy, modernizacji należy uzyskać nowe warunki od dostawcy ciepła.
4. Układ technologiczny
a) węzeł cieplny wymiennikowy, wymienniki płytowe lutowane prod. Alfa-Laval i im równoważne, biorąc pod uwagę parametry techniczne, układ połączeń wymienników ciepłej wody równoległy.
b) pompy obiegowe:
• dla co.: Grundfos, Biral lub LFP,
• dla c.w.u.: Grundfos, Biral lub LFP,
c) licznik ciepła:
- Ciepłomierz ultradźwiękowy kompaktowy Sharky 775,licznik musi posiadać dodatkowe funkcje:
• zliczanie i rejestracja mocy szczytowej,
• przelicznik ciepła z modułem M-bus,
• wejście impulsowe wodomierzy A i B z impulsowaniem 1k=10dm3.
d) urządzenia automatyki:
zastosować regulator różnicy ciśnienia i przepływu bezpośredniego działania prod. Danfoss; (i jemu równoważny biorąc pod uwagę parametry techniczno - ruchowe),
• zawór regulacyjny co., c.w.u. montowany na powrocie ,
• zawór antyskażeniowy Rodziny E typ A prod. Danfoss (i jemu równoważne biorąc pod uwagę parametry techniczno - ruchowe) na dojściu wody zimnej do wymiennika,
• stosować automatyczną regulację temperatury w instalacji c.w.u. i centralnego ogrzewania sterowanie pogodowe.
• sterowanie pracą pomp co., c.w.u. automatyczne i ręczne.
• w przypadku gdy w instalacji zastosowane będą rurociągi z tworzywa sztucznego (np. pex lub inne), należy:
- za wymiennikiem na instalacjach niskich parametrów zaprojektować zabezpieczenia przed wzrostem dopuszczalnej temperatury określonej dla zastosowanych materiałów - siłowniki zaworów regulacyjnych muszą posiadać sprężynę powrotną,
e) układ pomiaru wody uzupełniającej instalację odbiorczą wodą sieciową: wodomierz z wyjściem impulsowym (1k=10dm3) i zaworem redukcyjnym ciśnienia oraz z zaworami odcinającymi.
f) instalację elektryczną zasilającą węzeł i pomieszczenie węzła wyposażyć w wyłączniki różnicowo-prądowe i nadmiarowo-prądowe, urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
g) przygotować instalację centralnego ogrzewania do układu zamkniętego.
h) węzeł jako zespół urządzeń ciśnieniowych musi posiadać znak bezpieczeństwa
produktu CE. i) zaprojektować i wykonać połączenia wyrównawcze uziemiające węzła cieplnego. J. Wymogi formalne:
1. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120,poz.1133)
2. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz znak CE.
3. Do uzgodnienia przedstawić komplet dokumentacji: a)p.t. technologii węzła z AKPiA:
b) p.t. instalacji elektrycznej węzła. '
4. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich wydania. K. Uwagi:
Główny licznik ciepła zgodnie z umową przyłączeniową zostanie dostarczony i zamontowany przez MPEC Sp. z o.o. w Łomży i będzie własnością Spółki oraz podstawą do rozliczania i fakturowania energii cieplnej.
Dostawca energii cieplnej wyraża zgodę na montaż dodatkowych liczników ciepła, poza licznikiem głównym w węźle cieplnym. Dodatkowe liczniki będą montowane na koszt odbiorcy ciepła (będą własnością Odbiorcy) i nie będą brały udziału w rozliczeniach za ciepło z MPEC Sp. z o.o. Węzeł będzie stanowił własność Odbiorcy i nie zostanie przejęty na majątek Dostawcy ciepła.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 7/15/2013

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Węzeł cieplny

  Zapytanie nr 531760 z dnia 1/11/2017, ważne do 1/31/2017
  Witam. W najbliższym czasie będę miał podłączone centralne ogrzewanie z zakładów cieplny. Będę potrzebował węzeł cieplny dla C.O i C.W.U. Dom jest dwurodzinny o pow 2 X 120 m. Dwóch właścicieli....

 • Budowa przyłączy, węzły cieplne

  Zapytanie nr 531716 z dnia 1/10/2017, ważne do 1/31/2017
  Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o przygotowanie oferty kosztowej na: - budowę przyłączy s.c. do węzła cieplnego - 2xDN50mm długości10,5m oraz 2xDN32 o długości 45,5m - węzłów cieplnych...

 • Węzeł cieplny

  Zapytanie nr 529898 z dnia 1/5/2017, ważne do 1/24/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: potrzebuję węzeł cieplny - wymiennik ciepła do co z sieci miejskiej doprowadzonej do domu jednorodzinnego.

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 525334 z dnia 12/19/2016, ważne do 1/7/2017
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: Węzeł cieplny na co (jednofunkcyjny), zasilanie z sieci miejskiej MPEC, moc 20-30kW, termometr pokojowy, wersja stojąca lub ścienna, może być...

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 517975 z dnia 11/24/2016, ważne do 12/15/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: węzeł typ HW 80-16 AF T-H

 • Węzeł cieplny Archival information

  Zapytanie nr 515638 z dnia 11/18/2016, ważne do 12/8/2016
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na: węzeł cieplny dla domu o powierzchni 165m2 i kubaturze 408m3.

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost