Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

  1. Just fill in this short form
  2. We will pass your question to companies from sector of heating
  3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Badania radiograficzne i ultradźwiękowe złączy spawanych sieci ciepłowniczych

Zapytanie nr 49757

Closing date:
Wednesday, October 03, 2012, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

1. Przedmiotem zamówienia są badania radiograficzne i ultradźwiękowe złączy spawanych sieci ciepłowniczych

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres przedmiotu zamówienia.

3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania i warunków udziału w postępowaniu w załącznikach.

4. Z wybranym wykonawcą Zamawiający zawrze umowę zgodnie z załączonym wzorem.

5. Termin związania ofertą 40 dni.

7. Po złożeniu ofert możliwość aukcji elektronicznej w wyznaczonym terminie.

8. Po złożeniu ofert możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z wytypowanymi Wykonawcami.

9. Ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców będą umieszczone na platformie w treści zapytania w formie aktualizacji.

10. W formularzu na platformie zakupowej należy wpisać sumaryczną cenę netto.

Do oferty należy w formie skanu dołączyć:
- wypełnione formularze (podpisane przez osobę uprawnioną)
- dokumenty rejestracyjne firmy (KRS lub EDG)
- pozostałe wymagane zapisami SIWZ dokumenty

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 10/3/2012

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost