Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

Armatura przemysłowa Zakres ...

Zapytanie nr 20445

Closing date:
Monday, April 04, 2011
Town/city:
śląskie

RFQ content:

Armatura przemysłowa

Zakres zamówienia:
1 ZAWOR KULOWY KOLN.P-1,6MPA DN-150 (WODA CIEPLA) +160ST.C 2 szt. kwiecień 2011r.
2 ZAWOR KULOWY KOLN. P-1,6MPA DN-125 (WODA CIEPLA) +160ST.C 4 szt. kwiecień 2011r.
3 ZAWOR KULOWY KOLN.P-1,6MPA DN-100 (WODA CIEPLA) +160ST.C 4 szt. kwiecień 2011r.

Składanie ofert w czasie od: 2011-03-14 00:00
Składanie ofert w czasie do: 2011-03-15 11:00

Dopuszczalne oferty cząstkowe: Tak

Przeznaczenie materiału
Materiał przeznaczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w przestrzeniach zagrożonymi wybuchem gazów i pyłu węglowego
Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Dostawa na magazyny. Termin realizacji: kwiecień 2011r.
Badanie rynku.

Wymagane dokumenty: deklaracja zgodności , świadectwo jakości oraz warunki gwarancji. Pozostałe warunki zgodnie z wymaganiami w załączeniu.


Przelew 60 dni od daty wpływu f-ry. Jednocześnie informujemy, iż każdy krótszy termin płatności będzie miał wpływ na wybór oferty.

Warunki techniczne:
1. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
1.1 Poszczególne elementy armatury przemysłowej będą stosowane w rurociągach poziomych i
pionowych w zakładach górniczych, w tym również w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych
gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego.
1.2 Armatura przemysłowa musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1171:2007, PN-EN 1984: 2002 lub
równoważnych.
1.3 Armatura przemysłowa ma być znakowana zgodnie z normą PN-EN 19:2005 lub równoważną.
1.4 Armatura przemysłowa musi spełniać warunki ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym
bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275) z późniejszymi zmianami.
1.5 Posiadać deklarację zgodności potwierdzającą, że dany wyrób spełnia wymagania Zamawiającego,
dokumentacji technicznej bądź techniczno-ruchowej, odpowiednich norm.
1.6 Posiadać dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową oferowanego wyrobu i/lub kartę
katalogową wyrobu (z parametrami i wymiarami armatury).
1.8 Przedmiot zamówienia musi posiadać min. 12 miesięcy gwarancji liczonej od daty jego sprzedaży
– do oferty dołączyć warunki gwarancji.
1.9 Armatura przemysłowa dostarczana Zamawiającemu ma być fabrycznie nowa (rok produkcji nie
starszy niż 2010).
W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych wyrobach Wykonawca jest zobowiązany
wymienić lub naprawić dostarczone wyroby na własny koszt.
2. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przedłożenie na 5 dni robocze przed aukcją
następujących dokumentów :
a. Lista oferowanych pozycji( wypełniony załącznik nr 1)
b. Aktualne rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia i/lub karty katalogowe
wyrobów (z parametrami i wymiarami armatury) dla każdego zadania – opisane zgodnie z listą
oferowanych pozycji i podpisane za zgodność z oryginałem.
c. Oświadczenie Wykonawcy o zgodności wyrobu z obowiązującymi normami, dokumentacją
techniczną bądź techniczną – ruchową lub z kartami katalogowymi wyrobów oraz, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego
d. Oświadczenie Wykonawcy, iż jest producentem oferowanej armatury przemysłowej lub, że
jest autoryzowanym przedstawicielem producenta uprawnionym do dystrybucji jego wyrobów.
e. Dokument gwarancji określający warunki i okres gwarancji.
f. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób można bezpiecznie stosować w zakładach
górniczych, w tym również w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, gdzie może wystąpić
zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego.
Wraz z pierwszą dostawą wyrobu na kopalnie Wykonawca musi dostarczyć na magazyny.
Wskazane w zamówieniach: dokumentację techniczną bądź techniczno-ruchową wraz z
aktualnymi rysunkami technicznymi oferowanych wyrobów i/lub karty katalogowe wyrobów (w/w
dokumenty należy dostarczyć w formie kserokopii, dokumenty te muszą być zgodne z dokumentami
złożonymi wraz z ofertą).
Do każdej dostawy świadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub równoważnej oraz
deklarację zgodności i dokument gwarancji.

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 4/4/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Armatura instalacji glikolowej Archival information

  Zapytanie nr 482408 z dnia 6/14/2016, ważne do 7/5/2016
  Proszę o ofertę na armaturę instalacji glikolowej wymienników ciepła instalacji wentylacyjnej. Zestawienie projekt z zestawieniem urządzeń i schematem wysyłam w załączniku. Proszę o ofertę bez...

 • Reduktor ciśnienia pary z armaturą pomocniczą Archival information

  Zapytanie nr 468529 z dnia 4/20/2016, ważne do 4/22/2016
  Proszę o składnie ofert na armaturę ze stali nierdzewnej wszelkie informacje pod numerem tel lub mailowo zastrzegam sobie prawo do zmiany ilościowej zamawianego materiału.; Armatura PN 16...

 • Zawory kołnierzowe Archival information

  Zapytanie nr 429793 z dnia 12/7/2015, ważne do 12/27/2015
  Witam. Poszukujemy dostawcy zaworów kołnierzowych przeponowych sterowanych ręcznie Dn50.Ilość 8szt Materiał AISI 316. Zamierzamy je zastosować do sterowania przepływem solanki. Jeżeli nie ...

 • Zawory zaporowe, zaporowo-regulacyjne, filtry Archival information

  Zapytanie nr 412589 z dnia 10/6/2015, ważne do 11/6/2015
  Proszę o podanie ceny oraz dostępności n/w armatury: 1. Zawór zaporowy, kwasoodporny, typ ZKA40/ZSA40, kołnierzowy, z napędem ręcznym , t rob. 150 st.C, PN40 z kołnierzami na 16 bar, medium - para...

 • Armatura instalacyjna Archival information

  Zapytanie nr 327293 z dnia 12/30/2014, ważne do 1/30/2015
  Szanowni Państwo, Proszę o kontakty i katalogi, oferty firm oferujących armaturę sanitarną, instalacyjną, ciepłowniczą. Nowa hurtownia potrzebuje asortymentu celem wybrania dalszego dostawcy

 • Zawory do instalacji inertyzacji azotem Archival information

  Zapytanie nr 302761 z dnia 11/20/2014, ważne do 12/10/2014
  Szanowni Państwo, Proszę o przygotowanie oferty na dostawę armatury dla instalacji inertyzacji azotem zgodnie z dołączonym schematem: 1. Węzeł redukcji gazu: a/ 1 x zawór redukcyjny 200/12 bar, ...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost