Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do ...

Zapytanie nr 20362

Closing date:
Wednesday, March 30, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do upływu terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych)
a) Wykonawca może wnieść wadium w : (a) pieniądzu, (b) poręczeniach, (c) gwarancjach ubezpieczeniowych i (d) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
b) Wadium lub potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty w formie elektronicznej. W przypadku wadium w pieniądzu, należy je wpłacić na konto bankowe.
2. Do oferty w formie załącznika elektronicznego dodatkowo należy dołączyć:
a) aktualny odpi s z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanych dostaw w tym okresie powyżej kwoty 1 000 000 zł brutto, odpowiadających dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
c) dokumenty odnośnie przedmiotu zamówienia:
• świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• wyniki badań niezależnego instytutu dla używanego typu pianki poliuretanowej,
• opis oferowanego systemu rur preizolowanych (zawierający opis ogólny, dane techniczne oraz elementów systemu, instrukcję montażu)
d) wypełniony Formularz Cenowy (w załączeniu)
3. Przewidziany montaż rur preizolowanych na terenach szkód górniczych 3 kategorii.
4. Termin związania z ofertą 60 dni.
5. Opis i warunki w załącznikach.s
7. Po złożeniu ofert aukcja elektroniczna.
8. Ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców będą umieszczone na platformie w treści zapytania w formie aktualizacji.
9. Pozostałe postanowienia zgodnie z Regulaminem użytkowania platformy zakupowej Logintrade.NET i Regulaminem udzielania zamówień.

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 3/30/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Wykonanie rurociągu pilotowego BB Archival information

  Zapytanie nr 394292 z dnia 8/5/2015, ważne do 8/11/2015
  Witam, serdecznie zapraszamy do składania Ofert zgodnie z załącznikiem. Szczegóły zaproszenia w załącznikach Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie „rurociągu pilotowego 1,5 calowego od...

 • Dostawa materiałów hutniczych (rury, kolana, ceowniki) Archival information

  Zapytanie nr 387443 z dnia 7/15/2015, ważne do 7/17/2015
  Przedmiotem zapytania jest dostawa materiałów hutniczych zgodnie z załączonym zestawieniem. Dostawa do dnia 31.07.2015 r. Do dostarczanych materiałów wykonawca dołączy atesty / deklaracje zgodności...

 • Rury drenarskie Archival information

  Zapytanie nr 47066 z dnia 8/29/2012, ważne do 8/31/2012
  Jako potencjalny Generalny Wykonawca inwestycji zwracamy się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na dostawę rur drenarskich: - DN 300 - 3.500 m - DN 200 - 3.500 m

 • Proszę o ofertę na rury preizolowane. Maja ... Archival information

  Zapytanie nr 26448 z dnia 8/19/2011, ważne do 9/9/2011
  Proszę o ofertę na rury preizolowane. Maja slużyć do przewodzenia wody gorącej z garażu wolnostojącego (kotłownia) do budynku mieszkalnego - ok 10-15mb. W projekcie jest to rura 4-żyłowa, proszę o...

 • Proszę o podanie oferty cenowej na rury ... Archival information

  Zapytanie nr 25538 z dnia 7/14/2011, ważne do 8/4/2011
  Proszę o podanie oferty cenowej na rury preizolowane CO zewnętrzne, średnica wewnętrzna ~60 mm stalowe lub tworzywo. Zamówienie będzie opiewać na około 100 m rur pojedynczych lub 50 podwójnych.

 • Proszę o oferty na: rury fi 914mm/8mm, 12mb, gat. ... Archival information

  Zapytanie nr 25036 z dnia 6/30/2011, ważne do 7/21/2011
  Proszę o oferty na: rury fi 914mm/8mm, 12mb, gat. S235.

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost