Welcome Register here

You have not signed in

Zaloguj się

Looking for supplier??

Acquire the best deals

 1. Just fill in this short form
 2. We will pass your question to companies from sector of heating
 3. You can compare and choose the best offer

This service is free of charge

I'm looking for offer as:
Termin składania ofert:
Dodaj plik...
Dane kontaktowe:

1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do ...

Zapytanie nr 19431

Closing date:
Friday, March 11, 2011, 11:59 PM
Town/city:
śląskie

RFQ content:

1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do upływu terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości 15 000 PLN (piętnaście tysięcy złotych)
a) Wykonawca może wnieść wadium w : (a) pieniądzu, (b) poręczeniach, (c) gwarancjach ubezpieczeniowych i (d) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
b) Wadium lub potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty w formie elektronicznej. W przypadku wadium w pieniądzu, należy je wpłacić na konto bankowe.
2. Do oferty w formie załącznika elektronicznego dodatkowo należy dołączyć:
a) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanych dostaw w tym okresie powyżej kwoty 500 000 zł brutto, odpowiadających dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
b) dokumenty odnośnie przedmiotu zamówienia:
• Aprobata techniczna COBRTI „Instal” - świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
• wyniki badań niezależnego instytutu dla używanego typu pianki poliuretanowej,
• opis oferowanego systemu izolacji termicznej (zawierający opis ogólny, dane techniczne oraz
elementów systemu, instrukcję montażu)
c) wypełniony Formularz Cenowy (w załączeniu)
2. Termin związania z ofertą 30 dni.
3. Opis i warunki w załącznikach.
4. Na tym etapie postępowania, do elektronicznej odpowiedzi nie ma konieczności dołączenia dokumentów formalnych Spółki. Weryfikowane one będą przy wyborze oferty.
6. Po złożeniu ofert aukcja elektroniczna.
7. Ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawców będą umieszczone na platformie w treści zapytania w formie aktualizacji.
8. Pozostałe postanowienia zgodnie z Regulaminem użytkowania platformy zakupowej Logintrade.NET i Regulaminem udzielania zamówień

Pokaż listę dostawców w kategoriach:

Dane ogłaszającego:

Dane ogłaszającego są niedostępne

Termin składania ofert zapytania minął 3/11/2011

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Służymy pomocą. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem

loader

Masz uwagi do zapytania? Zgłoś je tutaj

Zapytania o podobnej tematyce

 • Modernizacja izolacji cieplnej kotłów oraz odgazowywacza Archival information

  Zapytanie nr 365648 z dnia 5/6/2015, ważne do 5/18/2015
  Zapraszamy do złożenia oferty na modernizacje izolacji cieplnej 3 szt kotłów i odgazowywacza. . Oferty akceptowane tylko w następującej formie elektronicznej: całość w wersji nieedytowalnej –...

 • Otuliny twarde z poliuretanu Archival information

  Zapytanie nr 29549 z dnia 12/19/2011, ważne do 1/9/2012
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa otulin twardych z poliuretanu. 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć na cały zakres przedmiotu zamówienia. 3. Szczegóły...

 • 1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do ... Archival information

  Zapytanie nr 20438 z dnia 3/14/2011, ważne do 4/4/2011
  1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do upływu terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) a) Wykonawca może wnieść wadium w : (a) pieniądzu,...

 • Przetarg ofertowy na Umowę ramową na dostawy ... Archival information

  Zapytanie nr 23721 z dnia 3/1/2011, ważne do 3/22/2011
  Przetarg ofertowy na Umowę ramową na dostawy materiałów preizolacyjnych. 1. Wykonawca pod rygorem nieważności oferty do upływu terminu składania ofert wnosi wadium w wysokości 30 000 PLN...

Send an RFQ notice free of charge. You just fill in the RFQ form – and we do the rest. The more details you provide, the more precise the offers you receive will be.

Suscribe to an e-Bulletin at no cost